Túi bảo quản trái cây từ màng sinh học giúp bảo quản trái cây lâu hơn.

Thực nghiệm được thực hiện trên nền nhiệt độ 26-36 độ, trong 08 ngày, từ ngày 24/03/2020 đến ngày 01/04/2020. Thực nghiệm so sánh khả năng bảo quản trái cây giữa dòng túi thường và dòng túi nhựa sinh học của BIOSTARCH.

Kết quả thực nghiệm được thể hiện trong hình.

 

Comments are closed.